Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Říjnový newsletter OP VVV 2021

Dobrý den,

v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zveřejňujeme říjnový newsletter :-)


Změna monitorovacích období v Šablonách III

Oproti Šablonám II, jsou v "trojkách" pouze dvě monitorovací období. První trvá prvních šest měsíců projektu, druhé období je zbytek délky projektu. Více info zde.

 

Dotaz měsíce

MŠMT vybírá každý měsíc nejčastější dotazy:

Jakou podobu má mít smlouva/dohoda o stáži mezi vysílající školou a hostitelskou institucí (šablona 3.I/7 a 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogů)? Odpověď je zde.

a

Jaké má žadatel povinnosti v souvislosti s archivací dokumentů spojených s realizací projektu? Odpověď je zde.

 

Drobná změna v Závěrečné monitorovací zprávě

Při vyplňování Závěrečné monitorovací zprávy, již nehledejte záložku Horizontální principy. Více zde.

 

Vláda schválila Operační program J. A. Komenský 2021-2027

Jedná se o zásadní krok v kontinuitě za OP VVV. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun. Více informací naleznete zde.

Článek vyšel : 19.10.2021