Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Role MAS v projektech Šablony MŠ a ZŠ

Server Česká škola vydal článek o roli Místních akčních skupin (MAS) v projektech ze Šablon pro ZŠ a MŠ.

 „Je pravdou, že MŠMT nedoporučuje přenechat zpracování šablon soukromým firmám? Ano, ze zkušenosti z OP VK tuto možnost nedoporučujeme. (…) Je pravdou, že v MAS jsou placení pracovníci pro přípravu školních projektů či šablon? MAS prostřednictvím výzvy z IROPu mohou žádat o podporu na tzv. animace škol, které zahrnují pomoc školám při přípravě projektu. Tato pomoc spočívá především v práci s monitorovacím systémem a v pomoci zorientovat se v povinnostech, které s projektem souvisejí.“ Celý článek naleznete na odkazu: http://www.ceskaskola.cz/2016/04/msmt-k-roli-mistnich-akcnich-skupin-v.html

Článek vyšel : 2.5.2016