Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Rozvojový program MŠMT

MŠMT vyhlašuje rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

„Na rozdíl od předchozích let je rozvojový program vyhlášen na období školního roku 2016/2017, jmenovitě na období 8. – 12. měsíc roku 2016 a na období 1. – 8. měsíc roku 2017. Předmětem podpory rozvojového programu jsou žáci skupin oborů vzdělání se zaměřením na technické a přírodovědné vzdělávání, které lze považovat z hlediska potřeb trhu práce, unikátnosti a tradice v daném území za nenahraditelné.“ Veškeré informace a přílohy rozvojového programu naleznete pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/msmt-vyhlasuje-rozvojovy-program-s-nazvem-podpora-odborneho?highlightWords=rozvojov%C3%BD+program

 

Článek vyšel : 21.9.2016