Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Rozvojový program MŠMT

Rozvojový program MŠMT

„Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním.“  Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp

Článek vyšel : 24.10.2016