Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+
Aktuality:

Setkání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální integrace dne 16.09.2015

Dne 16.09.2015 se sešla pracovní skupina Zaměstnanost a sociální integrace

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 - 2020 se sešla ve středu 16. září 2015 pracovní skupina Zaměstnanost a sociální integrace v budově Muzea ve Valči. 

Na programu bylo seznámení se s možnostmi využití CLLD v OPZ, proběhla aktualizace potřeb z území v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace, účastníci dále diskutovali nad plánovanými aktivitami v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace. 

 

Galerie :

Článek vyšel : 16.9.2015