Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Seznam vybraných projektů 5. Výzvy PRV

Seznam projektů podaných v 5. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

V příloze tohoto článku naleznete "Seznam projektů podaných v 5. Výzvě PRV MAS Vladař", které splnily náležitosti administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na MAS, věcného hodnocení Výběrové komise a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

Kontaktní osoby:

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 24.5.2021