Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020

MAS Vladař v rámci realizace své strategie pro roky 2014-2020 implementuje na svém území nástroj CLLD v operačních programech:

Realizace strategie je hrazena z projektu IROP, s.c. 4.2

Aktuality k tématu Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020:

Stránky v této kategorii: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+, Program rozvoje venkova 2014-2021, Operační program zaměstnanost, Animace škol a školských zařízení v OP VVV, Operační program Životní prostředí (OPŽP)

© MAS Vladař 2016