Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Říjnový newsletter OP VVV 2023

Pozor na témata v šabloně Vzdělávání pracovníků, Dotazy měsíce, Šablony a novela zákona o PP

Pozor na témata v šabloně Vzdělávání pracovníků

Školy se mohou setkat se vzdělávacími agenturami, které nabízejí semináře pro pracovníky škol tzv. vhodné do šablon, avšak zaměřené na téma, které není podporováno v šablonách OP JAK (čistě sportovní, zdravotnické, či dlouhodobě využívané aplikace v ICT).  Podrobnější informace najdete zde.

 

Dotazy měsíce

MŠMT vybírá každý měsíc nejčastější dotazy.

  • Je možné do výstupu šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání doložit i osvědčení o absolvování kurzu, který byl pořádán bezplatně?
  • V posledním měsíci trvání pracovního poměru pracovníka hrazeného z personálních šablon nám zbývá k vykázání méně produktivních hodin, než pracovník v tomto měsíci skutečně odpracoval. Jak máme postupovat?
  • Je nutné v IS ESF pro období 2021+ vykazovat i další osoby, kterým bylo vzdělávání hrazeno z ostatních finančních prostředků projektu? Je nutné dokládat za tyto pracovníky osvědčení o absolvování vzdělávání?

Odpovědi naleznete zde.

 

Zaměstnáváme na ZŠ školního psychologa od ledna 2023 na úvazek 0,3 a školního speciálního pedagoga od října 2022 na úvazek 0,2. Původně (v žádosti o podporu) jsme plánovali zaměstnat oba pracovníky již od října 2022. Bohužel školní psycholog nastoupil do zaměstnání až v lednu 2023. Chtěli bychom se informovat, zda je možné školnímu psychologovi dočasně na 3 měsíce navýšit úvazek na 0,6, abychom vyčerpali veškeré nastavené produktivní hodiny.

Odpověď je zde.

 

  • Je možné uskutečnit komunitní setkání s rodiči a veřejností o víkendu?
  • Realizujeme šablonu Spolupráce pracovníků ve vzdělávání a v jednom bloku 8 hodin spolupráce volíme jak formu minilekce, tak formu hospitace. Jakým způsobem máme tuto skutečnost zaznamenat do tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání?

Odpovědi naleznete zde.

 

Šablony a novela zákona o PP

Podrobné informace ke změnám u kvalifikací spec. pedagoga, školního/dvojjazyčného asistenta naleznete zde.

Článek vyšel : 10.10.2023