Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

logo OPZ

Číslo a název prioritní osy:  03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990

    © MAS Vladař 2016