Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele v 1. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 17.1.2018 se konal v Petrohradě seminář pro žadatele v 1.výzvě MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)

Akce se zúčastnilo několik potenciálních žadatelů včetně projektových zpracovatelů. Za MAS Vladař poskytla vecné informace k výzvě manažerka programu IROP Andrea Nipauerová, školení žadatelů v systému MS2014+ Josef Ryšavý.

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy.

 

1) DOTAZ ze semináře:

Jakým způsobem se bude řešit hodnocení (splnění kritéria) ve výzvě č.1. / IROP 3 - Sociální inkluze - aktivita "Rozvoj komunitních center"? Je nutné, aby úprava venkovního prostranství dle specifikace v kritériu byla součástí zhotovené projektové dokumentace?

 

ODPOVĚĎ ad 1):

Jedná se o kritérium věcného hodnocení MAS Vladař - Kritérium věcného hodnocení: „Projekt řeší úpravu venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky)".

Za "hodnotitele MAS Vladař" bude tato část posuzována dle specifikace v kontrolním listě, cituji:

"Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti, projektová dokumentace

Popis pro hodnocení: Žadatel v Žádosti o podporu / ve Studii proveditelnosti popsal jakým způsobem je řešena úprava venkovního prostranství a z popisu je zřejmé jaký bude celkový rozsah těchto venkovních úprav."

Z čehož tedy vyplývá, že pokud nyní není tato část zapracována v již zhotovené projektové dokumentaci, je dostačující pro věcné hodnocení  / hodnotitele, aby tato část byla dostatečně popsána ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu, v případě, že je zapracována v PD, uvede dále žadatel odkaz ve studii proveditelnosti a žádosti na PD (číslo výkresu, TZ, atd.).

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 19.1.2018