Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3) 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)
Aktuality:

Změna textace výzev č.1. a č.2. MAS Vladař IROP

22.1.2018 byly schváleny změny v textaci již vyhlášených výzev IROP - výzva č.1. - Sociální infrastruktura a výzva č.2. - Sociální podnikání.

1. výzva MAS Vladař - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)

V návaznosti na aktualizaci dokumentu Interních postupů (IP) MAS Vladař jsou v textu výzvy nově upraveny pouze odkazy (názvy) kapitol, které se týkají dokumentu IP, a vztahují se pouze na hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu a věcného hodnocení projektu. Jedná se tedy pouze o formální změnu a ostatní části textace výzvy jsou beze změn.

Změny textace výzvy jsou v těchto položkách:

  • Provádění změn výzvy
  • Způsob hodnocení projektů
  • Další specifika výzvy

Více se dozvíte v sekci vyhlášených výzev MAS Vladař, kde jsou již aktualizované přílohy jendak textace výzvy a nové interní postupy, viz.také příloha tohoto článku.

 

2. výzva MAS Vladař - IROP - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)

V návaznosti na aktualizaci dokumentu Interních postupů (IP) MAS Vladař jsou v textu výzvy nově upraveny pouze odkazy (názvy) kapitol, které se týkají dokumentu IP, a vztahují se pouze na hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu a věcného hodnocení projektu. Jedná se tedy pouze o formální změnu a ostatní části textace výzvy jsou beze změn.

Změny textace výzvy jsou v těchto položkách:

  • Provádění změn výzvy
  • Způsob hodnocení projektů
  • Další specifika výzvy

Více se dozvíte v sekci vyhlášených výzev MAS Vladař, kde jsou již aktualizované přílohy jendak textace výzvy a nové interní postupy, viz.také příloha tohoto článku.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 0.0.0000