Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I. 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I. Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP

Dne 14. 8. 2023 vyjde v platnost další aktualizace Obecných pravidel, verze 03

Vážení.

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 7. srpna 2023 byla vydána třetí verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro období 2021-2027. Účinnost dokumentu je nastavena k 14 .8. 2023. Tato změna je platná i pro žadatele, kteří v současné době sice již podali projektový záměr na MAS Vladař do vyhlášených a otevřených výzev, ale ještě nebyla podána samotná žádost o podporu přes systém ISKP21+ / MS21+.

Pravidla jsou pro žadatele a příjemce závazná od data jejich účinnosti. Do vydání právního aktu (dále jen „PA“) / Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) se žadatel řídí verzí Pravidel účinnou v den podání žádosti o podporu, poté vždy aktuálně účinnou verzí. Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách IROP / MMR.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - Verze 03, platná a účinná od 14. 8. 2023

Přílohy - obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

V případě dotazů či nejasností kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 731 416 889e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 11.8.2023