Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avíza 111. a 112. výzvy IROP - Základní školy II.

Řídicí orgán IROP již zveřejnil avíza 111. a 112. výzvy IROP - Základní školy II., které jsou v plánu k vyhlášení dne 25. listopadu 2022 a 24. listopadu 2022.

Vážení.

Níže uvádíme informace, které zveřejnil řídící orgán IROP k chystané 111. a 112. výzvě IROP, zaměřené pro základní školy. V našem území MAS Vladař se nachází jak MRR (méně rozvinutý region), tak PR (průběžný region), a proto jsou zde informace k oběma výzvám.

Podmínky a dokumentace obou výzev jsou totožné. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (včetně příloh) budou zveřejněna ve čtvrtek 24. 11. 2022 s vyhlášením 112. výzvy. Druhý den budou zveřejněna znovu s vyhlášením 111. výzvy.

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 ve 12 hod. bude vyhlášena výzva č. 112 Základní školy II. pro přechodové regiony.

V pátek 25. 11. 2022 ve 12 hod. bude vyhlášena výzva č. 111 Základní školy II. pro méně rozvinuté regiony.

U výzev pro ZŠ II došlo k rozdělení termínu vyhlášení do dvou dnů podle kategorií regionů, aby byl rozvolněn nápor v MS2021+. S ohledem na objemy žádostí bude ve čtvrtek 24. 11. 2022 vyhlášena nejdříve výzva č. 112 a až v pátek 25. 11. 2022 bude vyhlášena výzva č. 111. Zároveň ve spolupráci s dodavatelem systému MS2021+ došlo k posílení technologických kapacit pro zvládnutí náporu žádostí o podporu.

Na základě dosavadních zkušeností z proběhlých výzev důrazně doporučujeme minimalizovat velikost předkládaných příloh, zejména omezit fotografie na nezbytnou míru, nevkládat je ve vysokém rozlišení, optimalizovat oskenované dokumenty, komprimovat soubory.

Dále nedoporučujeme, aby na jedné žádosti o podporu pracovalo v ISKP najednou více uživatelů a také nedoporučujeme, aby jeden uživatel pracoval najednou pod více uživatelskými účty. Dále upozorňujeme, aby žadatelé nepoužívali vícenásobné přihlášení k žádosti o podporu pod jedním uživatelským účtem, a to jak z jednoho počítače přes více prohlížečů (oken), tak z více počítačů. Všechny uvedené případy totiž můžou způsobit nestandardní chování aplikace a potažmo technické problémy s vyplněním a předložením žádosti o podporu. Viz kap. 4.3 uživatelské příručky Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+.

Kategorie regionů je možné najít na webových stránkách IROP.

Dokumentace obou výzev vychází z předchozích výzev IROP č. 23 a 24. pro základní školy. Nově je doplněná upřesňující informace k povinným přílohám prokazující vyhodnocení žadatele o podporu z pohledu podniku v obtížích (viz Závazné stanovisko č. 2 – link), upřesnění informací v příloze k indikátorům a doplnění osnovy studie proveditelnosti v kap. 6.2 o příklady k opatřením týkajícím se předcházení vzniku odpadů a recyklace a v kap. 3 doplnění vazby cílů projektu na rámcové vzdělávací programy.

Řídicí orgán zároveň zveřejňuje termín semináře, který je pro aktivitu základní školy v IROP a pro výzvy č. 111, 112 a také pro výzvu č. 37 Základní školy (ITI) – SC 4.1 plánován na pondělí 28. 11. 2022 – viz informace k semináři.

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 18.11.2022