Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2022 PK
Aktuality:

HODNOCENÍ PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022 PK

Žádosti přijaté ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2022 PK" prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně proběhlo věcné hodnocení projektů, na jehož základě se uskuteční výběr projektů, které budou podpořeny.


Proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ve výzvě výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022 PK. Všechny tři přijaté žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Postoupily tak k věcnému hodnocení, které proběhlo 4. srpna. Výběrová komise jednotlivé projekty obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila na základě obdržených bodů.

Výsledky věcného hodnocení ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2022 PK"
Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu   Požadovaná dotace   Věcné hodnocení (body) 
1. 2022/PK/1/2 KOS Manětínský z.s. Manětín Živá Skalka 24 940,00 Kč 19 952,00 Kč 70 bodů
2. 2022/PK/1/3 Baroko v Čechách z.s. Manětín Hudební vlny na plovárně Manětín 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 70 bodů
3. 2022/PK/1/1 Obec Štichovice Štichovice Kulturní akce Štichovice 2022 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 60 bodů

Všechny přijaté žádosti splnily podmínky věcného hodnovení.

Článek vyšel : 5.8.2022