Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3) 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1) 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III. 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1) 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5) 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4) 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2) 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6) 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Informační portál CRR IROP - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Vážení žadatelé a příjemci podpory v operačním programu IROP.

Jak již bylo v dřívějším článku uvedeno, na portálu CRR IROP - Centrum regionálního rozvoje České republiky, jsou dostupné informace, články, rady, pomoc s vazbou na zadávání a řešení Veřejných zakázek v operačním programu IROP. K dnešnímu dni tedy aktuálním článkem opět dávám na vědomí potřebné informace a příslušené vazby na webový portál, kde se dozvíte užitečné informace, více již níže uvedená citace z portálu CRR IROP.

Konzultační servis IROP - Konzultační servis je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

 

Nový článek z časopisu Veřejné zakázky, vydaný dne 4. 1. 2022 (odkaz na web CRR)

V šestém čísle ročníku 2021 odborného časopisu Veřejné zakázky si můžete přečíst článek specialistů Centra na téma „překombinovaná“ zadávací dokumentace/zadávací podmínky z pohledu kontrolní praxe Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Článek je ke stažení zde:Stáhnout

 

O časopisu Veřejné zakázky

Časopis Veřejné zakázky je od roku 2003 tradiční odborné periodikum vycházející 6x ročně, které poskytuje důležité informace, novinky, rozhovory, fóra názorů a odborné texty v celé šíři problematiky veřejného zadávání. Rubriky časopisu se převážně věnují legislativě a aplikační praxi jak z pohledu uchazečů, tak z pohledu zadavatelů, a dále sdílením dobré i špatné praxe v podobě případových studií. Cílem časopisu Veřejné zakázky je být pomocníkem všem zainteresovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění, zkulturnění a profesionalizaci veřejných zakázek v České republice.

Další podrobnosti o veřejných zakázkách v projektech IROP pohledem Centra si můžete najít na naší speciální stránce k VZ. 

 

Všechny odborné články našich specialistů na veřejné zakázky jsou zveřejněné níže:

01. Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky (PDF, 74.94 kB)

02. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 pohledem IROP (PDF, 86.04 kB)

03. Principy 3E v kontrolní praxi Centra pro regionální rozvoj ČR (PDF, 91.48 kB)

04. Dělení předmětu veřejné zakázky v praxi Centra pro regionální rozvoj (PDF, 86.21 kB)

05. Nepřiměřená kvalifikace v kontrolní praxi CRR ČR (PDF, 81.61 kB)

06. Fórum názorů: Zhojitelné vady nabídky vs materiální změna nabídky (PDF, 213.22 kB)

07. Fórum názorů: Odpadová novela (PDF, 57.51 kB)

08. Střípky z kontrolní praxe CRR – povinná prohlídka místa plnění (PDF, 57.51 kB)

09. Střípky z kontrolní praxe CRR – Společná a nerozdílná odpovědnost jiné osoby v souvislosti s aplikací § 83 ZZVZ (PDF, 89.11 kB)

10. Problematika restaurátorských licencí v kontextu veřejných zakázek na obnovu památek (PDF, 690.76 kB)

11. Střípky z kontrolní praxe Centra pro regionální rozvoj – problematika CPV kódů (PDF, 84.24 kB)

12. Výhrada dle § 105 odst. 2 ZZVZ vs. nastavení a posouzení kvalifikace prokazované jinou osobou (PDF, 77.08 kB)

13. „Překombinovaná“ zadávací dokumentace/zadávací podmínky (PDF, 171.75 kB)

Galerie :

Článek vyšel : 20.1.2022