Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP - Informace k bezhotovostním platbám z MMR ke konci roku 2021

Zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR ke dni 10. 12. 2021

Vážení žadatelé a příjemci podpory v operačním programu IROP.

Řídící orgán IROP již v tomto týdnu rozeslal formou depeše na projektech, tedy žádostech o podporu, informace o zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR. Věnujte prosím těmto informacím svou pozornost. Přehledy schválených výdajů pro průběžné financování projektů MAS ze specifického cíle 4.2 CLLD je možné za účelem proplacení v letošním roce ke kontrole předkládat nejpozději do 11. listopadu 2021 na CRR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky).

V souvislosti s provedením roční účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "MMR") za rok 2021 dojde 10. 12. 2021 k zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR.

Podle harmonogramu roční účetní závěrky roku 2021 dojde k obnovení plateb pro projekty IROP v polovině ledna 2022. S vydáváním právních aktů (rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů) bude možné začít v druhé polovině února 2022. Proces schvalování projektů, administrace změn a předkládání žádostí o platbu příjemci není roční účetní závěrkou ovlivněn.

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

 

Galerie :

Článek vyšel : 21.10.2021