Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3) 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III. 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2) 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Aktuality:

Konzultace veřejných zakázek z IROP

Centrum zřizuje kontaktní místo pro konzultaci veřejných zakázek z IROP

Vážení žadatelé a příjemci podpory.

Níže cituji informace vydané CRR pro žadatele, které směřuje na dílčí konzultace k veřejným zakázkám v rámci žádostí v operačním programu IROP.

Cituji:

"Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále “Centrum”) zřizuje pro účely dílčích konzultací k veřejným zakázkám, plánovaným k financování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kontaktní místo, resp. e-mailovou adresu pro zasílání žádostí o konzultaci veřejné zakázky:

konzultaceVZ@crr.cz

Pro účely podání žádosti Centrum upozorňuje, že konzultace veřejné zakázky je pouze dílčím posouzením konkrétního institutu zákona, který hodlá žadatel o konzultaci veřejné zakázky využít při přípravách zadávacího řízení, např. hodnotícího kritéria, technické kvalifikace, obchodních podmínek apod.

Předmětem dílčí konzultace není myšleno posouzení zadávací dokumentace či vzorové zadávací dokumentace, neboť tyto budou realizovány až v rámci kontroly 1. fáze veřejné zakázky, tedy poté, co bude projekt žadatele schválen k financování z IROP.

Pro účely řízení kapacit na straně Centra upozorňujeme, že poskytování konzultací veřejné zakázky může být případně omezeno výší předpokládané hodnoty zakázky, k níž se bude žádost o konzultaci veřejné zakázky vztahovat."

webový odkaz na CRR:

 

Galerie :

Článek vyšel : 19.2.2021