Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Listopadový newsletter OP VVV 2023

Dotazy měsíce, Pokyny k vypořádání se stát. rozpočetem - Šablony, Šablony - dopad změn v Zákoníku práce, Distanční online semináře k Šablonám OP JAK

Dotazy měsíce

MŠMT vybírá každý měsíc nejčastější dotazy.

V šabloně Inovativní vzdělávání je v příloze výzvy Přehled šablon ve výstupech dokládaných do zprávy o realizaci uvedeno, že se tabulka Evidence 32 hodin dokládá jako sken. Je možno doložit excelovský soubor?

Odpověď naleznete zde.

 

Chtěli bychom si ujasnit možnost sčítat různě dlouhé vzdělávací akce. Nejsme si jistí, zda se seminář v délce 18 hodin a kurz v délce 6 hodin považuje za 3 jednotky aktivity. Dalším příkladem je vzdělávání v délce 6 hodin + 6 hodin + 4 hodiny. Jedná se o jednu nebo dvě jednotky aktivity?

Odpověď je zde.

 

Máme ve škole speciální pedagožku s úvazkem 0,6 z projektu šablon OP JAK. Měla by mít 8 hodin předmětů speciální pedagogické péče (PSPP). Chtěla bych se zeptat, jestli se tyto hodiny mohou započítat právě do tohoto úvazku 0,6 ze šablon?

Odpověd naleznete zde.

 

Pokyny k vypořádání se stát. rozpočetem - Šablony

MŠMT zveřejnilo pokyny pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2023. Vypořádání je nutné provést po ukončení financování projektu. Více informací zde.

 

Šablony - dopad změn v Zákoníku práce

Více informací k dopadům ke způsobilosti výdajů po změnách v Zákoníku práce po 1. říjnu 2023 naleznete zde (OP VVV) a zde (OP JAK).

 

Distanční online semináře k Šablonám OP JAK

MŠMT vypsalo termíny distančních online seminářů k Šablonám OP JAK, které reagují na časté dotazy škol a zároveň shrnují požadavky na realizaci aktivit a dokládání výstupů. Více informací naleznete zde.

Článek vyšel : 29.11.2023