Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Modifikace 2. výzvy MAS Vladař - IROP 1

Modifikace 2. výzvy MAS Vladař - IROP 1, které se týká prodloužení termínu projektových záměrů na MAS Vladař

2. výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava - I.

Dne 27. 7. 2023 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS, kde byla schválena modifikace 2. výzvy / IROP 1, která se týká pouze prodloužení termínu příjmu projekotvých záměrů na MAS Vladař do datové schránky MAS. MAS Vladař provádí změnu na základě průzkumu absorpčních kapacit v území MAS a to potřeby delšího období k zajištění odpovídající kvality ze strany potenciálních žadatelů. Změna je učiněna ve prospěch všech žadatelů.

Tato změna byla provedena ke dni 28. 8. 2023. Veškeré informace a provedené změny v rámci modifikace naleznete také přímo na stránkách výzvy MAS - 2. výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava - I.

 

 

původní datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na MAS Vladař do datové schránky MAS

31.8.23 v 10:00

Datum a čas ukončení příjmuprojektových záměrů na MAS Vladař do datové schránky MAS

MODIFIKACE výzvy prodloužení termínu příjmu projektových záměrů

30.9.23 v 10:00

 

 

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 28.8.2023