Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Nová zelená úsporám light
Aktuality:

NZÚ light - stručně a jasně

Přemýšlíte o tom, že byste využili dotaci na zateplení domácnosti z Nové zelené úsporám light? Máte nárok dotaci? Na co můžete dotaci využít? Jak se zorientovat v pravidlech? A co všechno vás v procesu administrace dotace čeká?


Nová zelená úsporám Light je program určený seniorům a domácnostem s nízkými příjmy. Jejím cílem je poskytnout těmto nízkopříjmovým domácnostem prostředky na zateplení jejich rodinných domů.

 

Pro koho je dotace určena (oprávněný žadatel):

 • osoby pobírající starobní důchod

 • osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně

 • domácnosti s příspěvkem na bydlení

 

Podmínky:

 • žadatel je vlastníkem nemovitosti - rodinného domu

 • žadatel má v nemovitosti trvalé bydliště (k 12. 9. 2022)

 • žadatel není v exekuci, insolvenčním řízení nebo pod soudcovsko či exekutorskou zástavou

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 

Co je možné podpořit:

náklady na zateplení rodinného domu až do výše 240 000 Kč

 

Podklady pro vyřízení žádosti:

 • doklad o nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně či příspěvek na bydlení 

 • doklad o vlastnictví bankovního účtu (výpis z účtu nebo smlouva s bankou o vedení běžného účtu)

 • bankovní identita nebo identita občana (v případě potřeby pomůžeme zřídit)

 • odborný posudek (zajistí MAS Vladař)
   

Spolupráce s MAS Vladař:

MAS Vladař poskytuje kompletní asistenci s administrací žádosti z programu NZÚ light. V případě, že se rozhodnete využít dotace z programu NZÚ light, kontaktujte odborné poradce MAS Vladař (kontakti viz. níže).

1. PRVNÍ KONTAKT
 Odborný poradce při prvním kontaktu (obvykle telefonicky) zjistí, zda máte nárok na dotaci a seznámí vás s základními podmínkami výzvy a dalším postupem.

 

2. OSOBNÍ SETKÁNÍ s žadatelem u dotčené nemovitosti. Odborný poradce:

 • nafotí nemovitost.

 • vysvětlí žadateli podmínky výzvy, možnosti podpory a postup administrace žádosti.

 • zhodnotí nemovitost z pohledu energetických úspor a navrhne vhodná opatření pro zateplení nemovitosti.

 • na základě požadavků žadatele sepíše odborný posudek, ve kterém uvede opatření, na která hodlá žadatel čerpat dotaci. 

 • provede regastriaci žadatele do informačního systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR. Do toho systému se žřadatel přihlásí prostřednictví, bankovní identity nebo identitty občana. V případě potřeby pomůže založit identitu občana.

 • podá kompletní žádost

 

3. KONZULTACE V PRŮBĚHU REALIZACE

 

4. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (dokládá se do 1 roku od schválení dotace)

Po ukončení realizace opatření kontaktuje žadatel odborného poradce pro sepsání Zprávy o provedených opatření. Odborný poradce opět navštíví žadatele v místě realizace a 

 • zkontroluje zda byla opatření navržena v žádosti provedena v plném rozsahu a v souladu s podmínkami výzvy
   
 • nafotí nemovitost po provedených úpravách v rámci dotace
   
 • zkontroluje účetní doklady
   
 • sepíše Zprávu o provedených opatřeních 
   
 • doloží realizaci projektu do systému AIS SFŽP

 

VEŠKERÉ SLUŽBY SPOJENÉ S ADMINISTRACÍ ŽÁDOSTI V NZÚ LIGHT JSOU PRO ŽADATELE ZCELA ZDARMA

 

Kontakty na poradce:

 • Dana Lněníčková - Podbořansko-Žatecko
  e-mail: dana.lnenickova(vložtezavináč)vladar.cz
  tel.: +420 731 189 893
   
 • Mgr. Nikola Kassl - Karlovarsko
  e-mail: nikola,kassl(vložtezavináč)vladar.cz
  mobil: +420 731 273 474
   
 • Ing. Josef Ryšavý - Kadaňsko
  e-mail: josef.rysavy(vložtezavináč)vladar.cz
  mobil: +420 608 025 123
Článek vyšel : 11.12.2023