Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+
Aktuality:

Pozvánka na projednání návrhu Koncepční části strategie MAS Vladař 2021+

V pátek 13.8.2021 se uskuteční v zasedací místnosti kanceláře MAS Vladař a online veřejné projednání Koncepční části strategie MAS Vladař. Zvána je veřejnost i partneři MAS.

Článek vyšel : 3.8.2021