Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

POZVÁNKA na Setkání obcí s MAS Vladař - 2020

MAS Vladař zve zástupce obcí na setkání 10. března 2020 od 9.30 hod. do zasedací místnosti MěÚ Podbořany. Hlavním tématem je příprava strategie a územní působnosti MAS Vladař pro programové období 2021+.

Termín konání: 10. března 2020 (úterý)
Místo konání: zasedací místnost MěÚ, Mírová 615, Podbořany
Čas zahájení, ukončení: 09.30 – 11.00 hodin
Termín ukončení jednání je předpokládaný / orientační


Program jednání:

 1. Dosavadní průběh realizace SCLLD MAS Vladař
 2. Možnosti podpory obcí v roce 2020
 3. Příprava strategie SCLLD 2021+
  1. Územní působnost
  2. Postup zpracování strategie
  3. Zapojení veřejnosti
  4. Implementace strategie
 4. Závěr, diskuse

Pozn.: v průběhu jednání bude zajištěno drobné občerstvení.

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na jednání, nejpozději do 9. 3. 2020 (do 12.00 hodin), na e-mail:
josef.rysavy@vladar.cz

 

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 2.3.2020