Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 /

Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+

Ke stažení:

Stáhnout vše

Místní akční skupina Vladař připravuje s územím aktualizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021+.

Výzva: Zapojte se do příprav - vyplňte jednoduchý dotazník pro identifikaci a správné přiřezení priorit k potřebám území:

Obce, které dali souhlas s realizací společné strategie MAS Vladař 2021+:

Oproti minulému období tedy NEbude realizována strategie MAS Vladař na území měst Toužim a Žlutice, na územích kterých bude realizována strategie MAS Kraj živých vod. Nové území SCLLD MAS Vladař bude naopak rozšířeno o nové obce Břvany a Lipno na Lounsku.

Uzemí MAS Vladař 2021+

V rámci příprav probíhají aktuálně dílčí rozhovory s aktéry v území, v přípravě jsou i veřejná setkání a konzultace.

Aktuality k tématu Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+:

© MAS Vladař 2016