Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení k webové aplikaci ObcePRO - II.

Dne 9. června 2021 bude MMR organizovat online školení (přes MS Teams) k této aplikaci. Ministerstvo pro místní rozvoj provozuje webovou aplikaci ObcePRO (www.obcepro.cz), která je užitečnou pomůcku pro obce v oblasti strategického plánování a řízení.

Vážení.

Dne 4. května 2021 organizovalo MMR online školení k této aplikaci, o které byl velký zájem a nebylo možné uspokojit všechny zájemce. Z tohoto důvodu se MMR rozhodlo uspořádat další online školení (opět přes MS Teams) k této aplikaci. To se uskuteční 9. června 2021 od 9:30. Školení bude zaměřené výhradně na praktické využití aplikace. Více informací, vč. toho, jak se na školení přihlásit, naleznete v přiložené pozvánce. Termín pro přihlášení na akci brzy vyprší, neváhejte se proto v případě zájmu přihlásit ihned.

 

Školení k webové aplikaci ObcePRO - www.obcepro.cz

 

Aplikace provází uživatele obsahem dokumentu Program rozvoje obce, nabízí mu praktické nápovědy využitelné při tvorbě samotného dokumentu, ale také nástroje pro průběžnou práci s programem rozvoje či jeho vyhodnocování. Aplikaci mohou využívat pro zpracování svých rozvojových dokumentů také dobrovolné svazky obcí či městské části. Školení bude zaměřené výhradně na praktické využití aplikace. Cílovou skupinou školení jsou primárně zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí či místních akčních skupin.

 

Program školení, 9. 6. 2021 od 9:30 do 11:30 hodin:

  • Význam programu rozvoje obce (PRO)
  • Představení webové aplikace pro tvorbu PRO
  • Úvodní kroky práce s aplikací (registrace, nastavení, uživatelské funkce, apod.)
  • Praktická ukázka nástrojů k tvorbě PRO
  • Praktická ukázka nástrojů k realizaci a hodnocení PRO
  • Představení zpracovaného PRO

 

Přihlásit se můžete elektronicky zde, do 4. června 2021:

 

Bližší informace poskytne:
Ing. Martin Kolmistr, e-mail: martin.kolmistr@mmr.cz, tel: 731 681 629

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.6.2021