Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2023 PK
Aktuality:

HODNOCENÍ PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2023 PK

Žádosti přijaté ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2023 PK" prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně proběhlo věcné hodnocení projektů, na jehož základě se uskuteční výběr projektů, které budou podpořeny.

Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu ve výzvě výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2023 PK". Všechny přijaté žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Postoupily tak k věcnému hodnocení, které proběhlo v pondělí 28. srpna. Výběrová komise jednotlivé projekty obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila na základě obdržených bodů.

Výsledky věcného hodnocení ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2023 PK"

 Pořadové číslo  Registrační číslo projektu Žadatel Projekt  Požadovaná dotace  Celkem bodů Splnil/nesplnil podmínky VH
1. 2023/PK/1/2 Obec Nečtiny Anenská pouť 20 000,00 Kč 75 Splnil
2. 2023/PK/1/1 Obec Štichovice Kulturní akce Štichovice 2023 20 000,00 Kč 70 Splnil
DOTACE CELKEM 40 000,00 Kč    

Minimálníbodová hranice pro splnění podmínkek věcného hodnocení je 40 bodů. Podmínky věcného hodnocení tedy splnily všechny žádosti.

Které projekty budou doporučeny k financování, určí Rozhodovací komise. Jednání rozhodovací komise proběhne v září 2023.

Článek vyšel : 29.8.2023