Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: MAS Vladař o.p.s. Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Události v území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP vyhlašuje a otevírá své první výzvy pro PO 2021 - 2027

Od 28. 7. 2022 IROP vyhlašuje a otevírá své první výzvy pro příjem žádostí o podporu v programovém období 2021 - 2027.

A je to tady. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP) již vyhlásil a otevřel pro příjem žádostí o podporu své první výzvy. Veškeré informace pravidelně naleznete zde: Výzvy 2021 - 2027, ale také i přímo na našich webových stránkách, kde pravidelně aktualizujeme kompletní přehled výzev dle MMR IROP, a to zde: Startuje IROP 2021 - 2027.

S otevřením prvních výzev se také automaticky ze strany CRR IROP pořádají semináře pro žadatele. Veškeré podrobné informace jsou vždy uvedeny pod danou výzvou, po jejím rozkliknutí.

V případě dotazů a konzultací neváhejte využít konzultační servis IROP.

 

Výzvy pro Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, tedy výzvy pro MAS - místní akční skupiny jsou ze strany MMR IROP v plánu vyhlásit již v říjnu až listopadu 2022.

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

 

 

Galerie :

Článek vyšel : 25.8.2022