Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2023-2 PK
Aktuality:

MAS Vladař vyhlašuje 2. kolo výzvy na podporu komunitního života na venkově v Plzeňském kraji

Připravujete společenskou, kulturní, sportovní nebo vzdělávací akci? Právě na takové projekty můžete nyní získat podporu až 20 000 Kč. Podporu je možné žádat na veřejně prospěšné projekty, obnovu a údržbu občanské vybavenosti a veřejného prostoru. Lze podpořit také nákup služeb, vybavení, zařízení apod.

MAS Vladař vyhlašuje ve spolupráci s Plzeňským krajem výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2023-2 PK".
V rámci této výzvy můžete obdržet dotaci 5 až 20 000 Kč. Výše podpory činí 80 % CZV. Stačí vyplnit krátký formulář.

Podporu je možné žádat na aktivity, které byly nebo budou realizovány v období od 1. 1. 2023 do 14. 12. 2023!

Žádosti o podporu můžete podávat od 19. 9. 2023 (12:00) do 6. 10. 2023 (16:00)

Více informací o výzvě naleznete zde: Podpora komunitního života na venkově 2022-2 PK

Kontaktní osoba pro výzvu:

Článek vyšel : 19.9.2023