Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Události v území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

NADACE České spořitelny - Přihlaste se o grant na podporu dětí z Ukrajiny a jejich učitelů

Do grantové výzvy Nadace České spořitelny vkládá až 40 milionů korun

Granty se budou udělovat na dobu jednoho roku a jejich minimální výše je 3 miliony korun. Nejvýš může jeden žadatel získat příspěvek 10 milionů korun. Peníze z grantu nelze využít u projektů, které mohou získat podporu z veřejných dotačních programů. Hodnotící komise bude brát ohled na šíři podpory tak, aby se soustředila na školy, třídy a obce s největším počtem uprchlíků. Podpořené projekty by měly zahrnout desítky škol a stovky žáků.

 

Deadline pro přihlašování konceptů: 31. 7. 2022.

 

Cíle projektů, které mohou být touto výzvou podpořeny:

  • Posílení kapacit českých škol
  • Podpora zapojení ukrajinských i českých dětí do společných volnočasových aktivit
  • Rozvoj příležitostí pro systémové změny v oblasti rovných šancí
  • Rozvoj příležitostí pro inovace ve vzdělávání

 

Jak o podporu žádat?

  • Nejprve je třeba do 31. července vyplnit stručný projektový záměr prostřednictvím online formuláře.
  • Vybraní žadatelé budou pozváni na online setkání k diskuzi nad konceptem a následně vyzváni k dopracování konečné žádosti včetně položkového rozpočtu.
  • Podpořené aktivity by se měly začít realizovat ještě do konce tohoto roku.
  • Více informací o podmínkách grantu naleznete zde.

 

Dotazy k projektovým záměrům směřujete na Jakuba Mareše na e-mail jakub.mares@nadacecs.cz

Galerie :

Článek vyšel : 1.7.2022