Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE /

Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař vyhlášuje výzvu za podpory Ústeckého kraje výzvu "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024"

Podporovaná témata:

  • veřejně prospěšné komunitní projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Ústeckém kraji.
  • U projektů je důležitým aspektem, aby komunita byla zapojena nejen do výstupů projektu, ale zejména do jeho příprav a realizace.

Vyhlášení výzvy: 22. 4. 2024, 12:00

Termín příjmu žádostí: od 29. 4. 2024, 12:00 do 10. 6. 2024, 16:00

Výše podpory: max. 80% celkových způsobilých výdajů

Spoluúčast: min. 20% celkových způsobilých výdajů

Maximální výše podpory:  25.000 Kč

Minimální výše podpory:  5.000 Kč

Celková finanční alokace výzvy: 767.917 Kč

Kontaktní osoba pro výzvu:

Aktuality k tématu Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024 :

© MAS Vladař 2016