Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Události v území MAS Vladař Zajímavosti z území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Podpora obnovy a rozvoje venkova - probíhající výzvy rok 2020

Podpora rozvoje regionů, podprogramů: "Podpora obnovy a rozvoje venkova" a "Podpora obcí s počtem obyvatelů od 3 001 do 10 000"

Dovolujeme si informovat naše území MAS Vladař o přehledu probíhajících výzev MMR, k předkládání žádostí do programů viz níže uvedené a které mají ukončení příjmu během roku 2020.

 

1) Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Informace k výzvě:

 • Zahájení příjmu žádostí 4. prosince 2019
 • Ukončení příjmu žádostí 17. února 2020
 • Oprávnění žadatelé obce do 3 tis. obyvatel
 • Alokace výzvy 368,5 milionů korun

Dotační tituly:

 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • Podpora dostupnosti služeb (žadatel: obec do 1 tis. obyvatel)
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Poskytování informací žadatelům:

 • 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • Mgr. Jana Kratochvílová; e-mail: Jana.Kratochvilova@mmr.cz
  • Ing. Helena Kůrová; e-mail: Helena.Kurova@mmr.cz
 • 117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Mgr. Lucia Jašková; e-mail: Lucia.Jaskova@mmr.cz
 • 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • Mgr. Lucia Jašková; e-mail: Lucia.Jaskova@mmr.cz
 • 117D8210I Podpora dostupnosti služeb
  • Ing. Miroslava Tichá; e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz
 • 117D8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
  • Mgr. Jana Kratochvílová; e-mail: Jana.Kratochvilova@mmr.cz

 

2) Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

Informace k výzvě:

 • Zahájení příjmu žádostí 4. prosince 2019
 • Ukončení příjmu žádostí 17. února 2020
 • Oprávněný žadatelé obec s 3001 až 10 000 obyvateli
 • Alokace 50 milionů korun

Dotační titul:

 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Poskytování informací žadatelům:

 • Mgr. Jana Kratochvílová; e-mail: Jana.Kratochvilova@mmr.cz

 

3) Podpora revitalizace území, podprogramů

Galerie :

Článek vyšel : 8.1.2020