Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Události v území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Ministerstvo místního rozvoje vyhlašuje od 1. listopadu 2019 výzvu „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“, která poběží do 1. dubna 2020

Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.

 

Lhůta pro doručení žádosti ve výzvě č. 1: počátek výzvy 28. listopadu 2018 a končí dnem 31. května 2019

Lhůta pro doručení žádosti ve výzvě č. 2: počátek výzvy 29. listopadu 2018 a končí dnem 31. května 2019

 

Pro registraci v databázi brownfieldů Czechinvestu použijte následující odkaz?
Registraci prosím vyplňte dle přiložené obrazové instrukce.

 

Bližší informace nalaznete přímo zde: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi/Regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-vyuziti

 

výzva číslo: 1/2019/117D082

Dne 28. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „výzva“, „žádost“) z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (dále jen „podprogramu“) pro dotační titul (dále jen „DT“):

DT1 Revitalizace a výstavba
DT2 Revitalizace a rekonstrukce
DT3 Revitalizace

1. Číslo výzvy
1/2019/117D082

2. Věcné zaměření výzvy
Cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti..

3. Účastník podprogramu
Účastníkem podprogramu (oprávněný žadatel o dotaci) může být pouze obec Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje nebo příslušný kraj. Další specifikace účastníka podprogramu je stanovena v Zásadách podprogramu pro poskytování dotací (dále jen „zásady“), článek číslo 3. Zásady jsou přílohou číslo 1 této výzvy.

4. Výše dotace

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:

  • Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
  • Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádostí.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.
Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.

5. Alokace výzvy
Výše alokace pro tuto výzvu je 196 mil. Kč. MMR si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené v předchozím odstavci nebo zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.

6. Druh výzvy
Kolová

7. Poskytování informací žadatelům
E-mail: info@mmr.cz

 

výzva číslo: 2/2019/117D082

Dne 29. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyhlašuje výzvu číslo 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „výzva“, „žádost“) z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (dále jen „podprogramu“) pro dotační titul (dále jen „DT“):

DT1 Revitalizace a výstavba
DT2 Revitalizace a rekonstrukce
DT3 Revitalizace

1. Číslo výzvy
2/2019/117D082

2. Věcné zaměření výzvy
Cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.

3. Účastník podprogramu
Účastníkem podprogramu (oprávněný žadatel o dotaci) může být pouze obec, která neleží v Moravskoslezském, Ústeckém, nebo Karlovarském kraji nebo kraj, vyjma krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. Další specifikace účastníka podprogramu je stanovena v Zásadách podprogramu pro poskytování dotací (dále jen „zásady“), článek číslo 3. Zásady jsou přílohou číslo 1 této výzvy.

4. Výše dotace
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:

  • Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
  • Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádostí.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.
Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.

5. Alokace výzvy
Výše alokace pro tuto výzvu je 200 mil. Kč. MMR si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené v předchozím odstavci nebo zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.

6. Druh výzvy
Kolová

7. Poskytování informací žadatelům
E-mail: info@mmr.cz

Galerie :

Článek vyšel : 31.12.0000