Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

Rovné šance všem

logoEU

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137

Výzva: Operační program Zaměstnanost, Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020

Motto projektu: Chtěli bychom účastníky přesvědčit, že každá změna je možná a má reálnou šanci, že mnoho tzv. překážek v získání práce je v dnešní době určitý subjektivní názor, se kterým je možné a nutné pracovat. Chtěli bychom účastníky motivovat, že tato doba výrazných sociálních jistot nemusí trvat "na věky".  Zvolili jsme komplexní pozitivní a individuální motivaci, kterou na účastníky přeneseme, vhodně doplněnou dalšími provázanými aktivitami.  

    © MAS Vladař 2016