Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Poslední newsletter OP VVV 2023

Nové přihlašování do ISKP

MŠMT upozorňuje na blížící se zásadní změnu v přihlašování všech uživatelů do portálu ISKP, a to pouze pomocí Identity občana.

Od 13. 12. 2023 bude zahájen proces úpravy identity stávajících uživatelů. Tento proces se bude týkat všech uživatelů, kteří využívají k přihlášení do ISKP skrze (jméno-heslo) nebo využívají více účtů. Všichni tito uživatelé budou informování e-mailem s pokyny k postupu úpravy identity a budou si o ni moci žádat.

Samotný proces bude spočívat ve vyplnění formuláře s žádostí o úpravu identity.

Uživatelé, kteří využívají pouze jeden účet a přihlašují se prostřednictvím Identity občana, nebudou muset žádnou změnu provádět.

Více informací zde.

Článek vyšel : 21.12.2023