Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Památky a muzea - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení AK 3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Památky - MAS Vladař

Dne 15. 3. 2024 byl úspěšně ukončen proces hodnocení administrativní kontroly, dále jen "AK" u 3. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu aktivity "Revitalizace kulturních památek" v území MAS Vladař.

3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Památky - I.

Dne 25. 3. 2024 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS projektové záměry, které splnily podmínky "AK" a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů. Ke každému projektovému záměru budou přiřazeni hodnotitelé, kteří vypracují hodnotící posudky.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených projektových záměrů a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených / nedoporučených projektových záměrů a případně seznam náhradních projektových záměrů. Úspěšně vyhodnocené projektové záměry budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektových záměrů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektových záměrů, které mohou být součástí seznamu náhradních projektových záměrů.

Seznam projektových záměrů, které splnily podmínky administrativní kontroly a budou předány k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení projektových záměrů:

IROP/2023/019

Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého

Obec Břvany

IROP/2023/020

Morový sloup se sochou Panny Marie, Tuchořice – restaurování kulturní památky

Obec Tuchořice
IROP/2023/021 Výměna vnějších výplní otvorů objektu městského úřadu č.p. 29 v Blšanech Město Blšany
IROP/2023/022 Oprava fasády kaple Všech svatých v Petrohradě Obec Petrohrad
IROP/2023/023 Oprava fasády – Ergoterapie budova C a Ergoterapie kotelna – PL Petrohrad Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
IROP/2023/024 Zámek Valeč – zpřístupnění hudební věže Národní památkový ústav
IROP/2023/025 Revitalizace kaple, Vesce – 1. etapa Město Vroutek
IROP/2023/026 Kostel sv. Bartoloměje v Žaboklikách Obec Nové Sedlo
IROP/2023/027 Revitalizace zámku Poláky za účelem jeho zpřístupnění veřejnosti Miloš Dempír
IROP/2023/028 Pokračování obnovy kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku, VII. etapa Římskokatolická farnost Vroutek
IROP/2023/029 Obnova střechy kostela sv. Michaela v Blšanech - III. etapa Římskokatolická farnost Blšany
IROP/2023/030 Obnova střechy kostela Narození Panny Marie v Kryrech – III. Etapa Římskokatolická farnost Kryry
IROP/2023/031 Obnova severní strany fasády kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce Římskokatolická farnost Liběšice
IROP/2023/032 Obnova jižní strany fasády kostela sv. Václava ve Velké Černoci Římskokatolická farnost Velká Černoc

Galerie :

Článek vyšel : 15.3.2024