Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2023 PK
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ ve výzvě MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2023 PK

Rozhodovací komise vybrala projekty doporučené k podpoře ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2023 PK".

Dne 18. září proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař. Rozhodovací komisi byly předloženy jednotlivé žádosti o podporu ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2023 PK" a výsledky věcného hodnocení žádostí v rámci této výzvy.

Do této výzvy byly přijaty 2 žádosti, obě žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Rozhodovací komise se rozhodla podpořit všechny projekty

Výsledky výběru RK:

 Pořadové číslo  Registrační číslo projektu Žadatel Projekt  Požadovaná dotace  Výběr projektů
1. 2023/PK/1/2 Obec Nečtiny Anenská pouť 20 000,00 Kč doporučen k financování
2. 2023/PK/1/1 Obec Štichovice Kulturní akce Štichovice 2023 20 000,00 Kč doporučen k financování
DOTACE CELKEM 40 000,00 Kč  
Článek vyšel : 20.9.2023