Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I. 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

TERMÍNY a jednotlivé kroky hodnocení projektových záměrů ve výzvách MAS Vladař

Zjednodušené informace pro žadatele a příjemce podpory ve výzvách MAS Vladař

Vážení žadatelé a příjemci podpory.

I když MAS Vladař má již vyhlášené své první výzvy a chystá vyhlásit a otevřít další výzvy na přelomu září / října 2023, stále se v rámci konzultací a rozhovorů dozvídám, že není úplně jasné jak bude MAS Vladař hodnotit přijaté projektové záměry a jakým způsobem se podává samotná žádost o podporu. Věnujte tedy pozornost těmto řádkům a v případě nejasností se na mne samozřejmě neváhejte obrátit - Nipauerová Andrea - manažer IROP CLLD MAS Vladař. Jinak v květnu 2023 byl pro potřeby území MAS Vladař vypracován a zveřejněn manuál jak podat žádost o podporu a projektový záměr v PO 2021 - 2027.

POSTUP, INFORMACE

  • Po vyhlášení a otevření výzev ze strany ŘO IROP může MAS Vladař zahájit přípravu k vyhlášení a otevření svých výzev, souhrn opatření a výzev IROP naleznete na stránkách MAS v sekci IROP
  • Po vyhlášení a otevření výzvy MAS Vladař žadatelé podávají PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY "PZ" prostřednictvím datové schránky MAS, veškeré informace vždy naleznete v textu výzvy, aktuálně tedy 1. výzva IROP 3 a 2. výzva IROP 1
  • Po ukončeném příjmu "PZ" na MAS Vladař je zahájena administrativní kontrola a kompletní proces dle Interních postupů MAS Vladař, nebo také viz zjednodušené informace o jednotlivých krocích a termínech
  • Po ukončeném administrativním procesu na MAS Vladař na svém jednání Rozhodovací komise MAS těm žadatelům, kteří úspěšně splní jednotlivé kroky hodnocení předají potřebný doklad "Kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“
  • Toto vyjádření bude mít od data vyhotovení platnost 60 kalednářních dní a žadatel tak v této době musí registrovat a podat žádost o podporu do systému MS201+ / ISKP21+
  • Po splnění potřebných kroků a povinností vyplývající z pravidel dané "nadřazenou" výzvou ŘO IROP, pod kterou svou výzvu vyhlásila a otevřela MAS Vladař, před podáním na ŘO IROP je žadatel povinnen informovat určeného pracovníka MAS Vladař, který má povinnost zkontrolovat hodnoty zaregistrované žádosti o podporu v systému a spolusignovat ji, až po té ji žadatel může oficiálné schválit a podat
  • Poté je již oficiálně ukončen proces MAS Vladař a žadatel pak řeší další fázi kontroly a potřeb s určeným hodnitelem ze strany CRR IROP
  • Co se týče povinnosti souladu a splnění podmínek pro žadatele v rámci specifických pravidel pro žadatele a příjemce v jednoltivých výzvách CLLD / IROP již není při podání "PZ" na MAS úplně směrodatné jako v minulém PO 2014-202, kdy se žádost o podporu podávala přes systém ISKP14+ / MS2014+, přes který měli MASky povinnost také fungovat, tady jen UPOZORNÍM, že si žadatel musí umět sám sloučit časové hodnoty, potřeby, povinnosti vyplývající z výzvy MAS při podání "PZ" a pak následně splnění podmínek při podání žádosti o podporu do systému na ŘO IROP

 

Kontaktní osoba:

  • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
  • mobil 731 416 889

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 31.8.2023