Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2022 PK
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ ve výzvě MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2022 PK

Rozhodovací komise vybrala projekty doporučené k podpoře ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2022 PK".

Dne 25. srpna proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař. Rozhodovací komisi byly předloženy jednotlivé žádosti o podporu ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2022 PK" a výsledky věcného hodnocení žádostí v rámci této výzvy.

Rozhodovací komise usoudila, že všechny jim předložené projekty jsou pro naše území prospěšné. Proto se rozhodla podpořit všechny projekty. Naše alokace bohužel na všechny projekty nestačí. Z tohoto důvodu bude všem žadatelům pokrácena dotace poměrnou částkou (cca 80 % požadované dotace). Díky tomu bude možné pomoci většímu množství žadatelů, byť menší částkou.

Výsledky výběru RK:

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Požadovaná dotace   Věcné hodnocení (body)  Výběr projektů
1. 2022/PK/1/2 KOS Manětínský z.s. Manětín Živá Skalka 20 000,00 Kč 70 bodů doporučen k financování poměrnou částkou alokace ve výši 16 680 Kč 
2. 2022/PK/1/3 Baroko v Čechách z.s. Manětín Hudební vlny na plovárně Manětín 19 952,00 Kč 70 bodů doporučen k financování poměrnou částkou alokace ve výši 16 640 Kč 
3. 2022/PK/1/1 Obec Štichovice Štichovice Kulturní akce Štichovice 2022 20 000,00 Kč 60 bodů doporučen k financování poměrnou částkou alokace ve výši 16 680 Kč 
Článek vyšel : 30.8.2022