Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Výzva MMR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Zásady podprogramu 117D622 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů pro poskytování dotací v roce 2023

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Oprávněný žadatel o dotaci je výhradně obec (dále jen „žadatel“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Číslo výzvy 1/2023/117D62200 2

 • Věcné zaměření výzvy Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.
 • Žádost podaná na MMR musí být podaná/doručená z datové schránky žadatele.
 • Výše alokace pro tuto Výzvu je 10 000 000 Kč
 • Druh výzvy "kolová"

Harmonogram výzvy

 • Lhůta pro doručení žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) začíná běžet dnem 13. ledna 2023 a končí dnem 10. března 2023
 • Žádosti budou přijímány nejpozději do 10. března 2023, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den a čas dodání žádosti do datové schránky MMR
  • Vyhlášení výzvy 13. ledna 2023
  • Zahájení příjmu žádostí 13. ledna 2023
  • Ukončení příjmu žádostí 10. března 2023, 12:00 hod
  • Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků květen 2023*
  • Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 31. října 2023
  • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2024

Dokumenty

 • potřebné dokumenty a přílohy naleznete zde - dokumenty

Poskytování informací žadatelům

 • Ing. Lenka Veselá; e-mail: Lenka.Vesela@mmr.cz

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

 

Galerie :

Článek vyšel : 26.1.2023