Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Území MAS Vladař
Aktuality:

Karlovarský kraj vyhlásil dotační program na podporu malých prodejen na venkově

Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 31. 10. 2022, usnesením č. ZK 431/10/22, schválilo vyhlášení dotačního programu „Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´“.

Bližší specifikace okruhu způsobilých žadatelů:

Žadatelem může být obec nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce mají do 1000 obyvatel (tzn. pokud má obec více místních částí, může být žádost podána za každou místní část zvlášť). Zároveň se na území obce nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

 

Lhůta pro podávání elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

 

Veškeré informace najdete na:

 

Kontakty pro případné dotazy:

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 9.11.2022