Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Národní program Životního prostředí, výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady (pro školy a školky)

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Přírodní zahrady pro školy a školky

 • Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR. Podporováno bude:
  • Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
  • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
  • Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
 • 3. 10. 2022 - 30. 11. 2022.
 • Oprávnění žadatelé - Obce, mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny, základní školy, lesní základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (např. DDM).
 • Podíl dotace: 85 %. Výše dotace: 100-500 tis. Kč.
 • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 7.7.2022