Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 / Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (PRV9) /

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven - PRV9

 

Jaké projekty lze podpořit (příklady)?

 

Sportovní náčiní (přenosné, nikoli pevně zabudované na hřišti), i třeba sportovní hasičskou stříkačku ANO, nesmí se jednat o sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.
V případě SDH (sportovní vybavení, klubovnu, prapor atd.) ANO.
V případě sportoviště (šatny, sprchy, podlahy, pevně zabudované prvky atd.) NE.
V případě sportoviště přenosné sportovní náčiní, dresy (ne se jmény), speciální obuv atd. ANO.
Venkovní mobilní pódium, velkokapacitní stany a pivní sety

ANO, způsobilé výdaje jsou v f): mobilní přístřešky, velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod., podia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení.

U těchto výdajů je ovšem upozorňováno na hospodárnost (žadatel by si měl rozmyslet využitelnost). Pokud hasiči mají dvakrát do roka venkovní akci, není hospodárnější si dané vybavení zapůjčit? Proto doporučujeme, aby žadatelem byla obec nebo nejlépe svazky obcí, kde využitelnost v době udržitelnosti bude vyšší. 

Multifunkční prostor (přednášecí sál, čítárna, studovna) jako součást knihovny ANO, pokud bude sloužit pro kulturní a spolkovou činnost.
Vybavení pro kutilskou dílnu ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Hvězdářská dalekohled ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Kroje a slavnostní uniformy ANO, pokud budou v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Vozík pro koně, sedla, překážky pro jezdecký klub ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Vybavení kluboven ANO.
Vybavení knihoven ANO,  standardní vybavení knihovny - regály, stoly, židle (vč. jiných typů sezení jako vany), PC, osvetlení, základní vybavení do zázemí (šatny, umývárny, toalety). 

Pokud v knihovně standardně pro svou potřebu využívají řezačky, které odpovídají jejímu určení, je nutno uvést do žádosti k jakému účelu a četnost, pak lze také zařadit jako způsobilé. 

U všeho stále platí, že výdaj musí být zaúčtován jako investiční výdaj nebo drobný dlouhodobý majetek.

Keramická pec pro spolek, Vybavení pro pečení koláčů pro spolek ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Rekonstrukce/obnova prostoru, která v současnosti není využívána a bude vytvořen prostor pro spolkovou činnost ANO, pokud výsledkem rekonstrukce/obnovy bude vytvoření prostoru pro spolkovou činnost. Zároveň lze podpořit klubovny jako součást far nebo obecních úřadů.
Rekonstrukce/obnova prostoru nebo vybavení prostoru obcí, které pak bude sloužit k setkávání občanů ANO, pokud bude sloužit k volnočasovým aktivitám, jinak nelze podpořit – viz kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 5 části C Pravidel.
Stany, týpí či jurty

ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. Např. lze podpořit stany pro skauty, turistické oddíly jako vybavení.

To neplatí pro party stany.

Kotle na dřevo NE.
Mobilní hala jako zázemí pro činnost spolku či nákup mobilní klubovny NE, nejedná se o vybavení ani o rekonstrukci, obnovu nebo rozšíření.
Kuchyňka a jídelna spolkových a kulturních zařízení Nyní NE, ale v přípravě zpřesnění Pravidel, kde bude kuchyňka umožněna jako zázemí pro spolkovou činnost v rámci doplňujících výdajů. Jídelna způsobilá není a nebude.
Knižní fond NE, viz výslovná poznámka č. 89 v pravidlech.
Sekačka k úpravě sportoviště NE, jedná se o úpravu sportoviště, tedy nepodporovaných aktivit, tudíž nelze podpořit.
Kamna do klubovny NE, viz kap. 19) f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 6 části C Pravidel: Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů; a kapitola 6 bod písm. i) bodu 5 Obecných podmínek: Dotaci nelze poskytnout na kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté.
Výstavba nové klubovny NE, nejedná se o rekonstrukci nebo obnovu – viz kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. e) bod 1 Části C Pravidel, nesmí se jednat o novou výstavbu nebo pořízení.
Vybavení venkovním nábytkem ANO, jedná se o venkovní mobiliář, tedy jako doplňující výdaj.
Chladící boxy na odlovenou zvěř ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Oprava kostela NE, nespadá pod podporované oblasti podpory v Kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven.
Pračka na dresy pro sportovní klub NE, nesouvisí primárně s předmětem činnosti sportovního klubu. 
Mobilní WC ANO, lze pořídit (poplatky lze, ale jen vztahující se k režii WC - vývoz, údržba, - NIKOLIV K ZISKU.
Zvuková aparaturá, stoly či židle

ANO. V žádosti o dotaci ovšem musí být uvedeno, jak často a jak efektivně bude využíváno

Např.: Obec díky vybavení bude moci pořádat kvalitnější akce pro veřejnost, více volnočasových aktivit, sdružování obce, atd. Nutno také uvést konkrétnejší data, jak často v průběhu roku, jakým organizacím nebo pro jaký typ akcí bude využíváno.

 Loutkové divadlo ANO, musí být ale upřesněno kdo a jak často ho bude využívat.
Rekonstrukce budovy u spolku ANO, ta možnost tu je, pokud je budova ve vlastnictví a pokud slouží ke kulturní a spolkové činnosti.
Branky (např. fotbalové) ANO, lze pořídit přenosné fotbalové branky pro spolek zaměřený na sport. Ale branky nemůžou být přimontovány na jednom místě.
Vybavení a zároveň o opravu chodníku ANO, pokud to spolek vhodně popíše, je možné kombinovat vnitřní vybavení a k tomu jako doplňující výdaj úpravu povrchu na své zahradě. V rámci podpory spolkové činnosti je to možné považovat za funkční celek v rámci jedné žádosti.

 

    © MAS Vladař 2016