Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Srpnový newsletter OP VVV 2017

Vyhodnocení výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ, Statistické zajímavosti Šablon za území MAS Vladař, Příručka pro žadatele, Předběžné informace k výzvě Šablony II, Harmonogram výzev OP VVV

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme zveřejňujeme srpnový newsletter z OP VVV.

 

Vyhodnocení výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ

Výzvy Šablony I byla k 30. červnu ukončena. Jak dopadla?

Školy si požádali o 3 z připravených 4 mld. korun. Což je v kontextu, že pro mnohé ZŠ a všechny MŠ to bylo nóvum dobrá zpráva. Již nyní se připravuje výzva Šablony II, viz níže.

 

Statistické zajímavosti Šablon za území MAS Vladař:

54 tj. 81 % škol si žádost podalo

30 mil. Kč - celkový objem dotací

3 nejčetnější šablony: doučování žáků ZŠ ohrožených šk. neúspěchem, šk. asisten v ZŠ a šk. asistent v MŠ

0 ZŠ, MŠ si nezvolila např. šablony školní psycholog či sociální pedagog.

 

Příručka pro žadatele

Jelikož velké množství škol začíná realizovat od 1. září, zasíláme Vám odkaz na Příručka pro žadatele zjednodušených projektů:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-zjednodusenych-projektu

 

Naleznete zde např. pravidla povinné publicity (str.119 a 120). Doporučujeme jej důkladně přečíst a řídit se podle něj. Znak EU a operačního programu, název projektu, jeho reg. číslo a hlavní cíl musíte uvádět na plakátu ve vstupních prostrách školy, webu školy a všech dokumentech spojených s projektem, které informují veřejnost či cílové skupiny.

 

Předběžné informace k výzvě Šablony II

Následující informace se mohou stále měnit. Definitivní znění bude až s uveřejněnou výzvou. Ale přesto si můžete již nyní začít dělat představu o druhé vlně šablon.

 

Výzva pro MŠ, ZŠ, školní družiny, školní kluby, střediska volného času a ZUŠ bude vyhlášena v únoru 2018. Výzvě bude předcházet dotazníkový průzkum (je směřován na podzim 2017 - asi listopad) u všech typů žadatelů – tj. princip výběru povinné šablony bude stejný jako ve stávajících šablonách.

Ve výzvě se počítá s personálními šablonami a zvažuje se i snížení úvazků některých personálních šablon tak, aby finančně na tyto šablony dosáhly i menší školy. Zároveň se zvažuje i snížení minimální výše dotace, aby výběr šablon byl dostatečně komfortní pro ty školy, které nechtějí čerpat žádnou personální podporu.

 

Harmonogram výzev OP VVV

V letošním roce se chystá několik zajímavých výzev pro MŠ a ZŠ v našem území.  Jedná se o:

  • Šablony pro SVČ - podpořeno bude další vzdělávání a personální podpora pedagogických pracovníků ve školních družinách a klubech či střediscích volného času. Zveřejnění avíza se očekává v únoru 2018.
  • Implementace Místních akčních plánů I - budou podpořeny konkrétní naplánované aktivity v MAPu daného území. Zveřejnění avíza se očekává v prosinci. Vyzýváme proto školy o aktivní účast v MAPech. Můžete poté své naplánované projekty realizovat skrze tuto výzvu
  • Inkluzivní vzdělávání pro SVL - bude podpořeno zvýšení kvality vzdělávání v obcích a krajích se soc. vyloučenými lokalitami. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání. Příjemcem dotace jsou sice obce a kraj. Ale můžete svého zřizovatele o této výzvě informovat. Avízo je očekáváno každou chvílí.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 30.8.2017