Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Srpnový newsletter OP VVV 2018

Povinnost plnění indikátorů projektu Šablon I, Matematické kluby, Možnost realizace šablon II v zemích EU, Podepisování dokumentů v MSEU mimo prohlížeč Internet Explorer, Nebojte se obrátit na Konzultační linku

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,, v rámci bezplatné metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme, zasílám srpnový newsletter OP VVV.

Povinnost plnění indikátorů projektu Šablon I

S blížícím se koncem první vlny šablonových projektů si prosím hlídejte splnění výsledkových indikátorů. Pokud spolupracujete se mnou v rámci animace plnění indikátorů hlídáme společně při průběžném podávání monitorovacích zpráv.

V případě nesplnění min. hodnoty indikátorů, bude školám udělena 5% sankce z celkové částky. (Sankce jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, části IV Sankce, bodě 5.)

6 00 00 - min. 90 %, 5 10 10 a 5 25 10 - min. 85 %

Pro naplnění indikátoru 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost je nutné doložit závěrečný výstup z dotazníkového šetření, ve kterém je třeba prokázat posun školy v kvalitě výchovy a vzdělávání. Před finalizací dotazníku se ujistěte, že vyplnění dotazníku je z vaší strany správné a konečné.  Po finalizaci dotazníku nelze odpovědi editovat. Jinak řečeno, před finalizací si v dotazníku zkontrolujte, že došlo ke zlepšení. Text je v zeleném rámečku.
 
Pravidla pro žadatele umožňují podat žádost o snížení výsledkového indikátoru 5 25 10 a milníku 6 00 00, a to zejména s ohledem na personální změny v pedagogickém sboru či nízkou nabídku požadovaných kurzů DVPP. Žádost o změnu v IS KP14+ musí být dostatečně a řádně zdůvodněna a v souladu s pravidly  podána nejpozději 40 pracovních dní před koncem realizace projektu.
 
Matematické kluby

I odpolední kroužky matematiky mohou děti bavit.  Pokud v nich zažívají radost z poznání, mohou spolupracovat při řešení problémů s kamarády nebo třeba hrát hry. Přečtěte si článek o Matematických klubech, které díky podpoře z výzvy Gramotnosti fungují už v osmi školách napříč celou republikou. Odkaz na článek

 

Možnost realizace šablon II v zemích EU

Víte, že můžete realizovat Šablony II ve všech státech Evrospké unie? V případě naší příhraniční polohy mohou učitelé jezdit Sdílet zkušenosti do základních a mateřských škol v Německu. Nebo šablony Projektový den mimo školu, můžete uskutečnit za hranicemi Česka. Příležitost tu tedy je :-)

 

Podepisování dokumentů v MSEU mimo prohlížeč Internet Explorer

Již delší dobu nefungovalo podepsání dokumentů/žádosti v systému MSEU jinak než v zastaralém Internet Exploreru. Vývojáři vytvořili novou komponentu, jež Vám umožní používání oblíbených nejnovějších verzí prohlížečů Firefox a Chrome.  Odkaz ke stažení postupu instalace.

 

Nebojte se obrátit na Konzultační linku

Kouzelné sluchátko sice MŠMT nevlastní, pro dotazy k výzvám „šablony“ ale mají speciální Konzultační linku!  Jen za měsíc červen zodpověděli pracovníci linky 1010 dotazů týkající se Šablon. E-mailových dotazů bylo celkem 651. Linka je v provozu každý všední den od 9:00 do 15:00.  tel.: 234 814 777 email: dotazyzp@msmt.cz

S Šablonami II bezplatně žadatelům pomůžeme stejně tak, jako tomu bylo v minulé výzvě. Neváhejte se na mě obrátit :-)
Článek vyšel : 22.8.2018