Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

TZ ze seminářů k Šablonám + prezentace

Vážení žadatelé, na webu NS MAS byla zveřejněna tisková zpráva z uskutečněných seminářů k šablonám, které se konaly 7. a 13. prosince v Praze a 9. prosince v Přerově.

Součástí zprávy jsou prezenční listiny a finální prezentace ze seminářů. Zprávu naleznete na odkaze http://nsmascr.cz/sablony-dotazy/

Finální prezentaci dáme do stažitelné přílohy této zprávy.

Článek vyšel : 19.1.2017