Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK Program rozvoje Ústeckého kraje
Aktuality:

Ukončen příjem žádostí do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Dne 31. srpna v 16:00 byl uzavřen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK"

V rámci programu Ústeckého kraje získal MAS Vladař pro své území získal téměř 640 000 Kč. Žadatelé mohli podávat žádosti na podporu svých projektů (ve výši 5 - 20 000 Kč) od 1. června do 31. srpna. 

O tuto výzvu projevilo zájem velké množství žadatelů. Obdrželi jsme 30 žádostí, které dohromady požadují 515 804 Kč. 

 

Žádost o dotaci podali následující žadatelé:

Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Požadovaná dotace 
2022/ÚK/1/1 Obec Veliká Ves Veliká Ves Svatovavřinecká pouť 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/2 Obec Vilémov Vilémov Setkání spoluobčanů 18 640,00 Kč
2022/ÚK/1/3 Město Mašťov Mašťov Sraz rodáků a přátel města Mašťova 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/4 Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z. s. Lubenec Turnaj v nohejbale 8 800,00 Kč
2022/ÚK/1/5 Okrašlovací spolek, z. s. Hořetice Setkání přátel a kamarádů Hořetic 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/6 Obec Krásný Dvůr Krásný Dvůr Sraz rodáků a přátel Krásného Dvora a všech jeho obcí 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/7 Obec Libědice Libědice Libědická NECKYÁDA aneb HRY BEZ HRANIC 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/8 VEEV, z.s. Petrohrad Spolkový ples v Petrohradě 9 900,00 Kč
2022/ÚK/1/9 VEEV, z.s. Petrohrad Dokončení včelí stezky 9 700,00 Kč
2022/ÚK/1/10 RADKA, z.s. Podbořany Aktivizační činnost pro seniory 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/11 Myslivecký spolek HUBERT Radíčeves 1. Ročník dětských rybářských závodů RADÍČEVSKÁ ŠUPINA 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/12 Občanské sdružení NAŠE RADONICKO z.s. Radonice Střelby Vintířov 18 816,00 Kč
2022/ÚK/1/13 Základní a Mateřská škola Tuchořice Tuchořice Tvoříme společně s dětmi rodiči i prarodiči 14 400,00 Kč
2022/ÚK/1/14 OKAP Podbořany, z.s. Vroutek Setkání rodáků a přátel Mukoděl 5 040,00 Kč
2022/ÚK/1/15 Sportovní klub Libědice, z.s. Libědice Sporotvní utkání k 75. výročí SK Libědice 19 872,00 Kč
2022/ÚK/1/16 SK Sokol Holedeč z.s. Holedeč Mamoriál Jana Dienelta 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/17 Obec Zálužice Zálužice Fakt dočesná 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/18 LEKAF z.s. Kryry Kulturní léto v Letním kině a amfiteátru Kryry 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/19 Okrašlovací spolek STEBNO 2020 Kryry Zakončení léta 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/20 Via Lavemente, z.s. Pětipsy 690 let zámku Pětipsy 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/21 Městská správa sociálních služeb Kadaň Kadaň Country odpoledne s Úletem 9 600,00 Kč
2022/ÚK/1/22 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Očihov Výstava Očihov včera a dnes 19 836,00 Kč
2022/ÚK/1/23 Městys Nepomyšl Nepomyšl Volejbalový turnaj dne 20. 8. 2022 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/24 Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. Lubenec herní klub Vojáček 14 000,00 Kč
2022/ÚK/1/25 MC Jablíčko z Nepomyšle, z.s. Nepomyšl Kreativní dílny v Jablíčku 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/26 Obec Čeradice Čeradice Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/27 Okrašlovací spolek Budíček Vroutek Vroutecké vánoční setkání 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/28 Zámek Poláky Poláky Podpora a vybavení pro komunitu zámku Poláky 20 000,00 Kč
2022/ÚK/1/29 1. Česká společnost, z.s. Podbořany Svatomartinský lampionový průvod 11 200,00 Kč
2022/ÚK/1/30 Základní škola Kryry, okres Louny Kryry Sportuje celá škola 16 000,00 Kč
DOTACE CELKEM 515 804,00 Kč

 

Nyní proběhne hodnocení přijatách žádostí a následný výběr projektů doporučených k financování.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do 10 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení. Žádosti, které neobdrží minimální počet 50 bodů, budou z hodnocení vyřazeny. Žádosti, které obdržely minimální počet bodů, budou předloženy Výběrové komisi. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí podle bodového ohodnocení (od nejvyšší po nejnižší, v případě shody bodů rozhoduje čas doručení žádosti). Věcné hodnocení žádostí bude ukončeno do15 pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Výběr projektů k podpoře provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do 15 pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MŮŽETE OČEKÁVAT KONCEM ŘÍJNA 2022!

Článek vyšel : 1.9.2022