Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Únorový newsletter 2017

Mateřinky nebojte se šablon, Konzultační linka MŠMT k Šablonám, Tisková zpráva k seminářům o šablonách + prezentace, Jak podepsat dokument a žádost v IS KP pro začátečníky, Opakujeme

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou MAS Vladař poskytuje školám v územní působnosti MAS, dáváme k dispozici únorový newsletter k výzvě „Šablony“.

Mateřinky nebojte se šablon

Nejnovější Učitelské noviny přináší článek o zkušenostech výzvy šablon jedné malé MŠ s kapacitou 50 dětí v Lysé nad Labem. Článek je v příloze tohoto článku.

Konzultační linka k Šablonám

V minulých týdnech MŠMT zřídilo konzultační linku k výzvě šablony. Telefonické konzultace směřujte na číslo 234 814 777. Linka je dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.
Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz. Více informací naleznete i na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/konzultacni-linka-pro-vyzvy-podpora-skol-formou-projektu

Tisková zpráva k seminářům o šablonách + prezentace

Součástí zprávy jsou finální prezentace ze seminářů. Zprávu naleznete na odkaze http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/podzimni-serie-seminaru-k-sablonam/

Jak podepsat dokument a žádost v IS KP pro začátečníky

Nevíte jak elektronicky podepsat dokument a žádost v systému MSEU? Pro časté otázky Vám přikládáme dva podrobné návody, jak "vyhrát zápas" nad elektronickým podpisem, který není úplně uživatelsky příjemný :-)
 

Opakujeme:

MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, jejíž znění je uveřejněno na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Žádosti o podporu je možné podávat do 30. 6. 2017, a to pouze prostřednictvím informačního systému IS KP 14+: https://mseu.mssf.cz

 
Článek vyšel : 21.2.2017