Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Únorový newsletter OP VVV 2020

Dotace pro školy v obcích do 3 tis. obyvatel, dotaz měsíce k šablonám (leden), jak je to s kvalifikací v Šablonách?

Dobrý den,

v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zveřejňujeme únorový newsletter :-)

 

Dotace pro školy v obcích do 3 tis. obyvatel

Ministerstvo financí vyhlásilo výzvu ze které mohou školy a školky čerpat na o odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť. Bližší informace zde a zde.

 

Dotaz měsíce k šablonám

Konzultační linka pro šablony vybírá každý měsíc jeden z nejčastějších dotazů, které jsou obecnějšího charakteru. Kdy a kam mám vrátit finanční prostředky za nezrealizované šablony ? Odpovědi naleznete zde.

 

Jak je to s kvalifikací v Šablonách?

MŠMT připravilo Tahák kvalifikačních požadavků pro personální šablony, který vám pomůže v případě nejasností. Tahák je dole v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 20.2.2020