Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Únorový newsletter OP VVV 2021

Pokyny k provedení finančnímu vypořádání Šablon se státním rozpočtem, Pomůcka pro archivaci II. a III. vlny šablon, Dotaz měsíce k šablonám

V rámci metodické a administrativní podpory, kterou bezplatně poskytujeme, zveřejňujeme únorový newsletter.

 

Pokyny k provedení fin. vypořádání Šablon se stát. rozpočtem

Po ukončení projektu Šablon (nejčastěji schválením závěrečné zprávy ze strany MŠMT) je podle legislativy nutné provést vypořádání vůči státnímu rozpočtu.  V příloze Vám posílám dokument s postupem. Více info také zde.

 

Pomůcka pro archivaci II. a III. vlny šablon

MŠMT zveřejnilo pomůcku pro archivaci projektů ze Šablon. V dokumentu jsou uvedeny základní informace k archivaci dle Pravidel výzvy, ale i praktický seznam dokumentů, které je třeba archivovat. Pomůcka je ke stažení zde: šablony II a šablony III

 

Dotaz měsíce k šablonám

MŠMT vybírá každý měsíc jeden z nejčastějších dotazů, které jsou obecnějšího charakteru.  Je možné v současné době mimořádných opatření při přítomnosti dětí a žáků ve škole a platnosti omezení vstupu třetích osob do prostor školy realizovat šablony Projektový den ve škole (ve výuce) nebo Zapojení odborníka z praxe do výuky? Je možné realizovat šablonu Projektový den mimo školu? Odpověď naleznete zde.

Projekt naší školy končí po prodloužení projektu 20. března 2021. Jak máme přistoupit k práci školního asistenta na 0,5 úvazku v březnu 2021? Odpověď naleznete zde.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 8.2.2021