Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově - ÚK
Aktuality:

Ústecký kraj opět podpoří spolkovou činnost a komunitní život v obcíchMAS Vladař získal od Ústeckého kraje více než 670 000 Kč, které následně rozdělí mezi drobné projekty podporující komunitní život na venkově. Bude možné žádat o dotaci například na společenské, kulturní, vzdělávací, informační a sportovní akce. Dále bude možné podpořit drobnou obnovu a údržbu občanské vybavenosti a veřejného prostoru.

Otevření výzvy můžete očekávat v květnu 2020.

Galerie :

Článek vyšel : 20.2.2020