Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Uživatelská příručka pro systém zadávání žádostí o Šablony

Vážení žadatelé, veškerá administrace projektů v rámci Šablon probíhá na rozdíl od minulého programového období v elektronickém systému ISKP 2014+.

Pro usnadnění zadávání údajů do systému zpracoval řídící orgán Uživatelskou příručku v ISKP 2014+ přímo pro Zjednodušené projekty. Zde je vše velmi dobře vysvětleno krok za krokem. Uveřejňujeme přímý odkaz na Uživatelskou příručku: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_zjednodusene_projekty_22_a23/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_ZP.pdf

Článek vyšel : 25.6.2016